Verbindende Communicatie – wat is dat?

Communiceren
Communiceren doe je de hele dag. Met woorden, zonder woorden… Hoe je dat doet, bepaald voor een groot deel hoe je (werk-)relaties eruit zien. En dat wederom bepaalt in grote mate de kwaliteit van je leven.

Als je in je communicatie erop gericht bent om uit te wisselen wat er in jou leeft, kan dit leiden tot diepgaand contact met de ander. Alleen maken sommige uitspraken het waarschijnlijker dat je je eerder meer verwijderd voelt van de ander dan meer verbonden:

“Waar slaat dit nou op?”
“Daar kunnen wij niets aan doen.”
“Jij snapt er weer helemaal niet van.”

Als je dit hoort, lijkt er weinig anders mogelijk dan in de tegenaanval te gaan of je terug te trekken. Je hebt de keuze tussen ‘vechten’ of ‘vluchten’.

Verbindende Communicatie
Wat je ook kunt doen is het proces van Verbindende of Geweldloze Communicatie te gebruiken. Geweldloze Communicatie (of Non-Violent Communication, NVC) is ontwikkeld door de Amerikaanse Psychiater Marshall Rosenberg. Dit proces helpt je je op dat te richten wat er in jou en de ander leeft. Wat je waarneemt, hoe je of de ander zich voelt, wat de onderliggende behoeften zijn en wat jij of de ander graag zou willen. Daarmee stelt Verbindende Communicatie je in staat om in verbinding te zijn zowel met jezelf als met de ander. Mijn ervaring is dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. En in gevolg daarvan een oplossing zich aandient die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander.